Viti i Fletores Zyrtare: 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Nr.Fletores Zyrtare:
Aktet e Fletores Zyrtare - Nr.223, viti 2015
    Me objekt: Parashkrim tė ekzekutimit tė vendimit penal   
  Vendim i GJL, Nr.2, Dt.Aktit:03.11.2014, Dt.Miratimit:03.11.2014, Flet.Zyrtare Nr.223, Faqe:12975    Përmbajtja ( HTML  - DOC )
 
© 2020 INTECH+ sh.p.k. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.