Viti i Fletores Zyrtare: 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Nr.Fletores Zyrtare:
Aktet e Fletores Zyrtare - Nr.111, viti 2004
    Me objekt vjedhje ne bashkpunim.   
  Vendim i GJL, Nr.5, Dt.Aktit:11.11.2003, Dt.Miratimit:11.11.2003, Flet.Zyrtare Nr.111, Faqe:4775    Përmbajtja ( HTML  - DOC )
 
    Objekti: Revokim i mases se sigurimit "arrest ne burg" per te pandehurit dhe lirimi i menjehershem i tyre.   
  Vendim i GJL, Nr.6, Dt.Aktit:11.11.2003, Dt.Miratimit:11.11.2003, Flet.Zyrtare Nr.111, Faqe:4782    Përmbajtja ( HTML  - DOC )
 
    Me objekt detyrimin per te paguar shumen 673313 USD.   
  Vendim i GJL, Nr.42, Dt.Aktit:12.11.2003, Dt.Miratimit:12.11.2003, Flet.Zyrtare Nr.111, Faqe:4789    Përmbajtja ( HTML  - DOC )
 
© 2020 INTECH+ sh.p.k. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.